حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
پایان نامه های صنعتی
  • تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

    کلمات کلیدی: رنگ­ پذیری؛ اصلاح سطح؛ قابلیت افزایش مقیاس.

    فناوری پلاسما کاربردهای فراوانی در حوزه های مختلف صنعتی پیدا کرده است و هر روز بر این کاربردها...